Chính phủ khẩn trương báo cáo Tổng bí thư về Thứ trưởng Kim Thoa

Chính phủ khẩn trương báo cáo Tổng bí thư về Thứ trưởng Kim Thoa

Thủ tướng giao 3 bộ, Thanh tra Chính phủ khẩn trương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng bí thư về xác minh tài sản của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa.
19:20 | 5 giờ trước0
 
50 triệu đồng cứu một bệnh nhân thập tử nhất sinh

50 triệu đồng cứu một bệnh nhân thập tử nhất sinh

Quá trình điều trị được ghi nhận thành công đã đạt 80%, chỉ còn 20% nữa là bệnh nhân có thể hồi phục khỏe mạnh. Tuy nhiên, 20% đó lại phụ thuộc rất nhiều vào khoản chi phí 50 triệu đồng mà gia đình chưa biết kiếm đâu ra
05:00 | 19 giờ trước0